• 1

skupstina 28 maj 2016

Na osnovu člana 38. Statuta Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline od 14. 04. 2015.godine  i člana 46. Poslovnika o radu Skupštine od 14. 04. 2015.godine, sazivam   

SEDNICU SKUPŠTINE SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE

  1. Izbor 3 člana Verifikacione komisije
  2. Izbor zapisničara
  3. Izbor 2 overavača zapisnika

DNEVNI RED

  1. Diskusija o nacrtu Statuta Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline
  2. Plan i program rada Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline za  2017 .godinu
  3. Rad  Saveza

SEDNICA ĆE SE ODRŽATI U SUBOTU  28.MAJA  2016.GODINE u Konferencijskoj  sali Hotela „TRIM“ u Beogradu, Kneza Višeslava 72 Početak u 18,00 časova

Napomena:

Molimo klubove da pre početka sednice dostave punomoćja

Predsednik Saveza

Asen Stojanov

Partneri