• 1

nacrt Statuta

Поштовани,

У складу са чланом 40. и 79. Статута Савеза и првим ставом члана 181. Закона о спорту Републике Србије (Службени гласник РС бр. 10/2016 од 08.02.2016. године), Управни одбор Савеза за коњички спорт Србије за олимпијске и ФЕИ дисциплине, на седници одржаној 25.04.2016. и 8.05.2016 године, разматрајући потребу услкађивања постојећег Статута са новим Законом о спорту Вам доставља НАЦРТ СТАТУТА на јавну расправу.

  • Нацрт статута је на јавној расправу која ће трајати до 28. маја 2016. године, у 12 часова.
  • Предлоге, примедбе и сугестије, које се достављају искључиво у писaној форми, биће обрађене и разматране на седници Управног одбора која ће се одржати 28. маја и на истој утврдити коначан текст предлога Статута.
  • Седница Скупштине Савеза на којој ће се разматрати предлог Статутa заказана је за 28. мај 2016 .године у Београду.

С поштовањем, Вишња Андрић

Генерални секретар

PREUZMITE DOKUMENT

Partneri