• 1

Na osnovu člana 38. Statuta Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI

discipline od 14. 04. 2015.godine i člana 46. Poslovnika o radu Skupštine od 14. 04. 2015.godine, sazivam

SEDNICU SKUPŠTINE

SAVEZA ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I FEI DISCIPLINE

Predlažem:

  • 1. Izbor 3 člana Verifikacione komisije
  • 2. Izbor zapisničara
  • 3. Izbor 2 overivača zapisnika

DNEVNI RED

  • 1. Usvajanje Izveštaja o radu Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline za 2015.godinu
  • 2. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline za 2015.godinu
  • 3. Usvajanje završnog računa za 2015. godinu
  • 4. Presek programskog i finansijskog stanja Saveza za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline za 2016.godinu
  • 5. Disciplinski procesi

SEDNICA ĆE SE ODRŽATI U NEDELJU 8.maja 2016.GODINE u Novom Sadu

Početak u 18,00 časova

Adresa : Masarikova 25, Sportski savez Vojvodine , III sprat, velika sala

Napomena: Molimo klubove da pre početka sednice dostave punomoćja

U Beogradu , 07.04.2016.godine

Predsednik Saveza

Asen Stojanov

PREUZMITE FORMULAR PUNOMOĆJE ZA 8 MAJ 2016 godine

Partneri