• 1

granicar 02 april 2016

 • Mesto održavanja: Novi Sad, Konjički klub GRANIČAR
 • Termin održavanja: Subota, 02.april 2016-godine
 • Kontakt osoba za sve informcije    Višnja Andrić ; 063 8231 990
 • Ljiljana Poček ; 063 33666
 • Mesto starta utakmice u daljinskom jahanju    konjički klub GRANIČAR
 • Prva veterinarska inspekcija    02.04.08.2016.godine
 • 9:00 časova
 • Tehnička konferencija i izvlačenje startnih brojeva    02.04.2016 u 9:30 časova
 • u prostorijama konjičkog  kluba GRANIČAR
 • Način i vreme starta    Grupni start po kilometraži
 •  10 časova – 40 km
 • 10:30   časova – 20 km
 • 11:00 časova - 10 km kategorija deca
 • Tehničke odredbe    I kolo : 10, 20, 40, km
 • - 10 km -  puls 64;  
 • - 20 km -  puls 64;  
 • - 40 km – I etapa 20 km, obavezan odmor 20 minuta; II etapa 20 km, puls 64 o/min;
 • Minimalni dozvoljeni teret za kategoriju seniora :  70 kg.
 • Minimlna brzina kretanja: 6  km/h
 • Članarina za start – I kolo Balkanski Kup     500 dinara po startu ,
 • Kategorija DECA je oslobođena plaćanja
 • Prijem konja    Od 01.02.2016.g. od 12 časova . O detaljima smeštaja i prijema obavestiti se kod Ljiljane poček , Tel: 063 33666
 • Učesnici koji dovoze konje pre takmičenja o tome treba pravovremeno da obaveste KK „Graničar“ . Vlasnici, treneri i takmičari su sami odgovorni za svoje konje tokom perioda boravka na prostoru KK „Graničar“ .
 • Voda i punktovi za pomoć na stazi Tehnički organizator je u obavezi da obezbedi dovoljnu količinu vode (cisternu sa vodom i /ili česma) na svakih 10 km gde će konji moći da piju vodu i gde će takmičarima moći da se priđe za pomoć/( hlađenje konja, hlađenje takmičara, pojenje konja, popravljanje opreme i sl)
 • Uređivač staze koga Savez delegira treba da obezbedi mape staze sa ucrtanim mestima sa vodom i mestima za pomoć.
 • Organizator je u obavezi da obezbedi dovoljan broj stjuarda, da obezbedi putne, pružne i vodene prelaze kao i prelaz preko mosta.
 • Prijem staze 02.04.2016.g. u 07:00 časova.
 • Potrebno je pripremiti sredstvo za obilazak staze, i da je staza obeležena.
 • Obilazak staze od strane učesnika 02.04.2016.g. u 8:00 časova.
 • Takmičari koji su zainteresovani za obilazak staze imaju obavezu sami da obezbede sredstvo za obilazak straze.
 • Način prijavljivanja za kolo Elektronskim putem na elektronsku adresu Saveza : skssofd@gmail.com

U Beogradu,28.03.2016.g.

Mapa trke I kolo Balkanskog kupa u daljinskom jahanju

Granicar endurance

RANG LISTA

Partneri