• 1
U Prvoj utakmici visine 95 cm najuspešnija bila je Marina Marković sa kobilom Greti iz konjičkog kluba Železničar iz Novog Sada koja je parkur završila bez kaznenih poena za 45, 62 sekunde ispred   Ines Harminc sa Romom iz  KK " Triginta " i  Manje Vitasović sa Šarlott D iz KK " Gorska team"
 
I kolo srpske lige u preskakanju prepona u organizaciji Saveza za konjički sport SRbije za olimpijske i FEI discipline održano je u KSC"L'amour du cheval" u subotu  25.marta 2017.godine.
 
U drugoj utakmici visine 110 cm koja se sastojala od dve faze , koje se bez prekida nadovezuju jedna na drugu , tako da je linija cilja prve utakmice, za one koji su prvi parkur savladali bez greške , istovremeno i linija cilja druge utakmice prvo mesto osvaja ines Harminc na grlu Utitarš - KK Triginta  sa 0 poena i vremenom druge faze 38,08 ispred Gale Ivanović sa komilom Ciness- KK Lamour du cheval ,  koja parkure savladava bez greške  , vreme druge faze 38,91 sekunde i Zorana Jovanovića sa kobilom Flikom 4 kaznena poena , vreme druge faze 39,54 sekunde 
 
utakmica II
 
U trećoj utakmici visine 120 cm , I mesto osvaja  Stefan Đoković , na grlu Chaos AM iz koničkog kluba Aleksa Dundić isped Gale Ivanović i Ciness  i Manu Krdzić i Balerine 
 
utakmica III
 
U IV utakmici prvo mesto Petar Piper i Celine vd Silverhoeve iz konjičkog kluba Carlo ispred Gale Ivanović i Ascota iz konjičkog kluba L amour du cheval 
 
utakmica IV
 
U petoj utakmici bez greške parkur visine od 60 do 80 cm savladali su Milica Ćorić sa Bonom iz KK Horseland , Mila Teofilović sa koronom iz KK Aleksa Dundić, Una Štrbac sa Šarlott D iz KK Gorska team  i Petar Piper sa Grace iz KK Carlo 
 
utakmiva V
 
Rezultate I kola srpske lige možete preuzeti ovde [preuzmite PDF dokument]
 

Partneri