* Statut SKSS-OFD
* Poslovnik o radu sednice Skupstine Saveza
* Pravilnik o sprečavanju dopinga u konjičkom sportu
* Pravilnik o bezbednosti, sigurnosti, sprečavanju nasilja i nepoželjnih pojava u konjičkom sportu
* Pravilnik o dozvoli za rad sportske organizacije
* Pravilnik o dozvoli za rad stručnjaka u konjičkom sportu
* Pravilnik o učlanjenju u Savez za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline
* Veterinarski pravilnik
* Disciplinski pravilnik
* Izmene i dopune disciplinskog pravilnika
* FEI kodeks dobrobiti konja