* Obaveštenje o članarini, registraciji za takmičenje i dozvoli za rad
* Podaci sportske organizacije
* Podaci stručnjaka
* Registracija takmičara
* Registracija rekreativaca
* Registracija konja
* Registracija takmičara u FEI-u
* Registracija konja u FEI-u
* Zahtev za izdavanje dozvole za rad stručnjaku
* Zahtev za izdavanje dozvole za rad organizaciji
* Tekst potvrde o radnom iskustvu
* Tekst potvrde ispunjenosti uslova čl.187 stav 5 i stav 6. zakona o sportu
* Tekst zahteva za obnavljanje dozvole za rad
* Tekst punomoćja za preuzimanje dozvole za rad
* Formulari potrebni za organizaciju takmičenja